bnoaqv4FCZv-AIIpieLdV-W2iX9tWGHbXznFfNmemjk" />
Privacy beleid
 
Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze websites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
 
Doeleinden van de gegevensverwerking

 
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze producten en diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
 
Inzage, correctie en recht van verzet
 
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien.

Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten
.
 
Aanpassen privacy statement
 
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen, eventuele wijzigingen worden direct op deze website gepubliceerd.
 
Directie Showvitrines.nl
Mevrouw M.J.W. Poelman
Hengelo (ov)

 

SHOWVITRINES.nl

Isääc da Costastraat 23
7552 VT Hengelo
Tel: +31 (0) 74 - 250 37 90
Email: info@showvitrines.nl